Xuất bản thông tin

Bảng tương tác - Một phương tiện dạy học mới

Bảng tương tác - Một phương tiện dạy học mới


      Trường Tiểu học Hồng Thái đông tổ chức tập huấn phần mềm IQ Board software V4.8 và phần mềm dạy học tương tác Acticvinspire cho cán bộ, giáo viên vào sáng 10/11/2012.

     Tham gia buổi tập huấn có đầy đủ cán bộ, giáo viên trong trường dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - phụ trách CNTT nhà trường.

     Qua buổi tập huấn cán bộ, giáo viên nhà trường đã hiểu hơn về các chức năng của bảng Tương tác và bước đầu áp dụng vào giảng dạy, các đồng chí đã thấy rằng với bảng Tương tác việc dạy học của mình thực sự nhẹ nhàng và hiệu quả.

 

 

 

Giáo viên thực hành sử dụng bảng Tương tác

 

CTV: Đỗ Thị Thúy