Xuất bản thông tin

Chúng em cùng dọn vệ sinh môi trường

Chúng em cùng dọn vệ sinh môi trường

Thực hiện theo kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 14/7/2014 của UBND huyện Đông Triều "Thực hiện đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Đông Triều".


      Hoà chung với không khí sôi nổi trong toàn huyện trường tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức buổi lao động vệ sinh môi trường xung quanh trường học vào sáng ngày 29/11/2014.

      Dưới sự hướng dẫn của cô Bí thư đoàn thanh niên trường và các giáo viên chủ nhiệm, học sinh các lớp đã thực hiện việc quét dọn đất đá, thu nhặt rác, tổng vệ sinh môi trường trong, ngoài lớp học và xung quanh khu vực trường. Sau buổi lao động tích cực quang cảnh nhà trường đã thoáng đãng, sạch đẹp hơn.

                                                                     

 

 

               Giáo viên và học sinh cùng dọn vệ sinh xung quanh trường lớp

 

      Cũng thông qua buổi lao động này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh và biết cách đóng góp công sức nhỏ bé của người học sinh vào việc bảo vệ môi trường sống ở địa phương nói riêng và trên trái đất nói chung.

Nhóm tin bài