Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:  07a /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Đông Triều, ngày  03  tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2015

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 03/2015:

- Thi đua "Dạy tốt – Học tốt" mừng Đảng, mừng xuân;

- Tham gia các cuộc thi qua mạng internet cấp huyện;

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/3

- Học binh thường sau nghỉ tết Nguyên đán

Toàn trường

04/3

- Tổ chức trồng cây đầu xuân

Toàn thể CB, GV, NV, HS

05/3

- Tham gia thi giải Toán bằng Tiếng anh qua mạng internet  cấp huyện.

Đ/c Dịu, khối 4+5

07/3

- Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

CTC Đoàn

09/3

- Tham gia tập huấn phần mềm quản lý tài sản cố định tại UBND huyện Đông Triều.

Hiệu trưởng+ Kế toán

11/3

- Xét hồ sơ kỉ niệm chương

Hiệu trưởng

- Họp hội đồng

Toàn thể CB, GV, NV

14/3-21/3

- Thao giảng

Các tổ CM

22/3

- Tham gia ngày chạy Olympic tại xã

Toàn thể CB, GV, NV, HS

24/3

- Đón đoàn kiểm tra công tác y tế trường học

BGH+ Đ/c Ngọc, Thúy

26/3

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, rung chuông vàng, trò chơi dân gian kỉ niệm Đoàn TNCSHCM 26/3.

TPT

31/3

- Hoàn thành quỹ hỗ trợ tài năng trẻ

Đ/c Thúy

Chấm SKKN, giải pháp sáng tạo cấp trường

HĐ khoa học trường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga