Xuất bản thông tin

cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

cuốn sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tôt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.


    Với ý nghĩa to lớn đó cuốn sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của NXB công an nhân dân xuất bản trên khổ giấy 14,5*20,5cm với tổng số 127 trang cuốn sách đã tập hợp có hệ thống những lời dạy, bài nói sâu sắc của Bác hồ về rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là những mẩu chuyện cảm động những kỷ niệm sâu sắc qua đó chúng ta sẽ thấm nhuần những quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng như. Cần, kiệm, liêm, chính về chủ nghĩa cá nhân về tinh thần trách nhiệm, về ý thức trách nhiệm phê và tự phê….

    Cuốn sách được lấy từ nguồn thư viện của nhà trường với mong muốn bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu nó 1 cách sâu sắc.

Người viết: Dương Thị Duyên