Xuất bản thông tin

Hội nghị kiểm điểm Ban giám hiệu, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm 2012

Hội nghị kiểm điểm Ban giám hiệu, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm 2012

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức hội nghị kiểm điểm Ban giám hiệu, các thành viên trong Ban giám hiệu năm 2012 chiều ngày 02/01/2013.

        Tham dự hội nghị có đông đủ cán bộ, giáo viên trong trường.

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Vân – Phó hiệu trưởng đọc bản tự kiểm điểm của Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Bằng Hiệu trưởng nhà trường và các cá nhân trong Ban giám hiệu thông qua bản tự kiểm điểm của mình. Các đồng chí cán bộ, giáo viên tham gia đóng góp  ý kiến, qua các ý kiến phát biểu xây dựng các đồng chí đã chỉ ra rất cụ thể nhưng ưu điểm và tồn tại để ban giám hiệu cùng các thành viên trong Ban giám hiệu tiếp thu và rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo nhà trường.

    Đ/c Hoàng Thị Vân – Phó hiệu trưởng đọc bản tự kiểm điểm của BGH

   Đ/c Nguyễn Thị Bằng Hiệu trưởng nhà trường đọc bản tự kiểm điểm.

Ý kiến phát biểu góp  ý xây dựng của giáo viên

Tiếp đó hội nghị đã bỏ phiếu phân loại, đánh giá hiệu trưởng và bỏ phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2012.

CTV: Đỗ Thị Thúy