Xuất bản thông tin

Ngày 13/11/2018 lớp 3C Giới thiệu sách

Ngày 13/11/2018 lớp 3C Giới thiệu sách

Như chúng ta đã biết trong lịch sử Việt Nam, triều đại nhà Lý là một trong những triều đại mở đầu cho việc xây dựng nền độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc sau một ngàn năm sống trong hoàn cảnh thống trị của phong kiến phương bắc. Vì thế để hiểu rõ về triều đại này hôm nay lớp 3C


sẽ giới thiệu đến cuốn sách " Tám vị vua triều Lý" Của nhà xuất bản Hồng Đức  do GS Vũ Ngọc Khánh  viết vào năm 2013 với tổng số trang là 175 tr sẽ nói rõ về triều đình và thần dân Triều Lý đã xây dựng một nhà nước vững mạnh; ổn định và phat triển toàn diện làm cho nền văn minh Đại Việt được nở rộ và cho đến tận thời nay Triều Lý luôn được nhân dân ta ngưỡng mộ. Triều Lý trải qua 9 đời vua . Đây là một cuốn sách hay qúy giá cho tất

cả những tấm lòng nhân ái.

Vì vậy chúng ta hãy tìm hiểu và tìm đọc để hiểu hết về lich sử triều Lý Việt Nam

Hiện nay cuốn sách này đã có ở thư viện trường TH Hồng Thái Đông. Cuối cùng chúc tất cả moi người đọc sách vui vẻ.