Xuất bản thông tin

Phụ huynh dự giờ giáo viên lớp 1 - hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Phụ huynh dự giờ giáo viên lớp 1 - hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức cho phụ huynh lớp 1 dự giờ hai tiết lên lớp của giáo viên vào sáng 19/01/2013.

     Phụ huynh lớp 1 đã dự giờ tiết Toán và tiết Tiếng Việt, thông qua tiết dạy nhà trường mong muốn các bậc phụ huynh sẽ hiểu hơn về phương pháp dạy con em mình, từ đó sẽ biết cách phối hợp với giáo viên, nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục con em mình.

      Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho phụ huynh dự giờ lên lớp của giáo viên với mong muốn trong học kỳ II sẽ có sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong công tác nâng cao chất lượng trong nhà trường.

 

Tiết toán của cô Hà Thị Thu Hương

CTV: Nguyễn Thị Thu