Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
 

Số: 20/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày  03 tháng 03năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 03/2016:

- Tham gia: Hội thi giáo viên giỏi cơ sở; giải Toán bằng Tiếng anh, Toán qua mạng internet,  thi viết chữ đẹp cấp thị xã; Thi đấu bóng đá HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần IX năm 2016.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

- Thao giảng  mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

02- 03/3

- Tham gia thi giải Toán bằng Tiếng anh qua mạng internet  tại THCS Mạo Khê II.

Đ/c Anh Thu

04/3

- Hoàn thành hồ sơ xét tài năng trẻ thị xã

Đ/c Huệ

05/3

- Họp hội đồng, kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Hiệu trưởng+CT CĐoàn

11/3

- Tham gia thi giải Toán qua mạng internet  tại THCS Hoàng Quế

Đ/c Anh Thu

12/3

- Các tổ chuyên môn thao giảng

Tổ Chuyên môn

16/3

- Thi giáo viên giỏi cơ sở phần thi thực hành

Đ/c giáo viên tham gia thi

18/3

- Tham gia thi giải Toán bằng Tiếng anh qua mạng internet cấp tỉnh

Đ/c Nguyễn Oanh

19/3

- Hưởng ứng giờ trái đất năm 2016

Đ/c Dịu

22/3

- Tham dự Hội nghị trao quỹ tài năng trẻ năm 2015

Đ/c Huệ

23-24/3

- Thi vở sạch chữ đẹp tại Tiểu học Quyết Thắng

Đ/c Nguyễn Thu

25/3

- Các tổ chuyên môn thao giảng

Tổ chuyên môn

26/3

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

TPT+ Đoàn

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

  - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Trang web trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga