Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe – Tiên bước lên Đoàn.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe – Tiên bước lên Đoàn.

Sáng nay ngày 24 - 3 - 2017 Liên đội TH Hồng Thái Đông tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các hoạt động ý nghĩa, vui tươi, sôi nổi. Ngày hội đã thu hút đông đảo gần 700 đội viên thiếu niên nhi đồng tham gia và 100% CBGVNV nhà trường hưởng ứng.