Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức dạy thống nhất phương pháp

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức dạy thống nhất phương pháp

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức dạy thống nhất phương pháp đầu năm học vào chiều 23/9/2016.


    Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm trong tháng 9 nhằm thống nhất lại phương pháp, quy trình dạy học của các môn học. Mỗi tổ chuyên môn cử hai giáo viên thực hiện tiết dạy. Tổ 1 là đồng chí Hà Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu. Tổ 2-3 là đồng chí Hà Thị Kim Oanh, Vũ Thị Quế. Tổ 4- 5 là đồng chí Vương Thị Hương và đồng chí Hoàng Ngọc Thùy Tâm. Các đồng chí phụ trách chuyên môn và toàn thể giáo viên của mỗi tổ tham gia dự giờ. Các tiết dạy đều được ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt đồng chí Hoàng Ngọc Thùy Tâm đã đem đến một không khí học tập sôi nổi và hiệu quả bằng tiết học ứng dụng phòng học thông minh.

Đ/c Hà Thị Thu Hương cùng với học sinh trong tiết dạy Học vần lớp 1

Tiết dạy Học vần lớp 1 của Đ/c Nguyễn Thị Thu

Đ/c Vũ Thị Quế cùng học sinh lớp 2A trong tiết dạy Tập viết

Đ/c Vương Thị Hương với tiết dạy Tập đọc lớp 4

Tiết dạy Tiếng Anh lớp 4 có ứng dụng phòng học thông minh của đ/c Hoàng Ngọc Thùy Tâm

    Sau khi dự giờ các tổ đã tiến hành nhận xét, thống nhất phương pháp dạy các môn. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu và đồng chí Phạm Thị Hương Dịu phụ trách chuyên môn phát biểu. Các đồng chí đồng ý với tiến trình tiết dạy các tổ đã xây dựng và lưu ý trong mỗi tiết dạy cần linh hoạt vận dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, đặc biệt cần chú ý đến từng đối tượng nhằm giúp các em đạt kết quả học tập cao nhất, đồng thời cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và phòng học thông minh trong từng tiết học.

    Buổi dự giờ thống nhất phương pháp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Đây là một trong những hoạt động bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên của nhà trường trong mỗi năm học.

CTV: Đỗ Thị Thúy