Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức lễ phát động hưởng ứng kế hoạch 113/BGD&ĐT

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức lễ phát động hưởng ứng kế hoạch 113/BGD&ĐT

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông hưởng ứng lễ phát động thực hiện kế hoạch 113/BGD&ĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.


     Tham gia hưởng ứng lễ phát động có đông đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

    Sau phần đồng chí Lê Thu Trà – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo t  phát động cuộc vận động hưởng ứng kế hoạch 113/BGD&ĐT năm 2015 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Vinh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, nhà trường tổ chức cho học sinh kí cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh.

CB, GV, NV và học sinh toàn trường tham dụ lễ phát động từ điểm cầu trung tâm

 

 

 

Học sinh kí cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm

 

    Tập thể nhà trường đã thấy được đội mũ bảo hiểm là bảo vệ chính bản thân mỗi chúng ta, góp phần giữ gìn trật tự ATGT. Đội ngũ bảo hiểm còn là một nét văn minh khi tham gia giao thông. Chính vì vậy mỗi người cần phải tự giác đội mũ bảo hiểm, đồng thời là tuyên truyền viên kêu gọi mọi người xung quanh thực hiện nghiêm nhiệm vụ này.

CTV: Đỗ Thị Thúy