Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22 vào ngày25/2, ngày 3/3, ngày 4/3/ 2017.


   Tham gia buổi tập huấn có đông đủ cán bộ, giáo viên khối tiểu học trong toàn trường dưới sự hướng dẫn của các đồng chí tham gia tập huấn cấp phòng. Tham gia buổi tập huấn có đông đủ cán bộ, giáo viên khối tiểu học trong toàn trường dưới sự hướng dẫn của các đồng chí tham gia tập huấn cấp phòng. 

 

Đ/c Nguyễn Thị Anh Thu- Phó hiệu trưởng hướng dẫn nội dung tập huấn cho giáo viên

 

    Tập thể giáo viên nhà trường đã chỉ ra điểm mới giữa việc ra đề kiểm tra theo Thông tư 22 so với Thông tư 30. Tiếp đó các đồng chí đã tiến hành nghiên cứu cách thức thiết kế ma trận và đề kiểm tra gồm Quy trình thiết kế ma trận, Cấu trúc ma trận đề, Mô tả về đánh giá các mức độ nhận thức (4 mức), Các cơ sở để xác định các mức độ nhận thức (tư duy), Các bước cơ bản thiết kế ma trận đề kiểm tra, Khung ma trận đề kiểm tra. Các đồng chí báo cáo viên cũng hướng dẫn cách thiết kế câu hỏi của đề kiểm tra kiểu trắc nghiệm khách quan và kiểu tự luận. Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh các yêu cầu cần đạt khi ra đề theo mỗi kiểu này. Song song với việc hướng dẫn lí thuyết, báo cáo viên còn lấy những ví dụ minh họa để giúp anh chị em hiểu rõ vấn đề hơn.

    Sau phần nghiên cứu lí thuyết chung, tập thể giáo viên đã tiến hành thảo luận thực hành ra đề kiểm tra các môn học theo yêu cầu của Thông tư 22.

 

 

Giáo viên thảo luận nhóm và thực hành

    Hi vọng sau các buổi tập huấn, giáo viên nhà trường sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc ra đề và thực hiện ra đề kiểm tra đúng theo yêu cầu, phù hợp với học sinh.

Người viết: Đỗ Thị Thúy