Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn phần mềm kiểm định

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn phần mềm kiểm định

Ngày 28/4/2017 trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn phần mềm kiểm định.


    Tham gia buổi tập huấn có đông đủ cán bộ giáo viên trong trường dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc.

    Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu thông qua mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng phần mềm kiểm định. Đồng chí chỉ rõ phần mềm kiểm định chất lượng giúp cán bộ giáo viên làm công tác kiểm định được dễ dàng hơn, cập nhật thông tin được thường xuyên hơn. Tiếp đó đồng chí Nguyễn Thị Ngọc hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, bao gồm cách đăng nhập, nhập mã, nhập minh chứng và đánh giá minh chứng, cách kiểm tra lại những việc mình đã làm. Cán bộ giáo viên nhà trường thực hành sử dụng phần mềm đã được hướng dẫn và đưa ra các thắc mắc để giảng viên giải đáp.

Các đồng chí giáo viên tham gia tập huấn phần mềm

   Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu yêu cầu cán bộ giáo viên nhà trường sử dụng phần mềm này thường xuyên góp phần nâng cao công tác kiểm định chất lượng Nhà trường

CTV: Đỗ Thị Thúy