TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG 

(Kèm theo công văn số 392/PGD&ĐT ngày 02/5/2019)

 

Trường TH Hồng Thái Đông - Ngôi trường thân thiện  

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông nằm trên địa bàn thôn Yên Dưỡng - xã Hồng Thái Đông - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công tác tháng 12/2018  

Lịch công tác tháng 11/2018  

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức thành công hội nghị cán bộ - viên chức lao động năm học 2018- 2019.  

Sáng ngày 10/10/2018, Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức lao động năm học 2018- 2019.

Lịch công tác tháng 10/2018  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 08 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 08 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 08 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG  

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 07 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG  

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019


Các trang: 1  2  3  4  5  6