You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Tấm gương điển hình 

Trong cuộc thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh làn thứ VI năm học 2016-2017, trường Tiểu học có em Đoàn Minh Đức lớp 5A tham gia với sản phẩm sáng tạo có tên là Ngôi nhà mơ ước của em

Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Lớp 2B giới thiệu sách 

Cuốn sách " các bài giảng về toán cho Mirella" quyển 2 của tác giả Nguyễn Tiến Dũng với Tổng số từ:33.557 do nhã xuất bản Thông Tin và Truyền Thông in và phát hành ngày 4/1/2018 đây là cuốn sách rất đặc biệt. Nó đặc biệt ngay từ việc lựa chọn cách tiếp cận chủ đề cho đến cách thức mô tả nội dung các chủ đề đó.

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 20 / 01 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên