Asset Publisher

Chi bộ Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Chi bộ Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện quyết định của thường vụ Thị uỷ Lập Đông Triều về việc kết nạp Đảng viên mới, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Hồng Thái Đông. Hôm nay ngày 17/5/2018, Chi bộ trường Tiểu Học Hồng Thái Đông long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Bùi Thị Bình vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu– Phó Bí thư chi bộ đã đọc quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí.


Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào của đồng chí Bùi Thị Bình, xong cũng có nhiều thách thức trong những chặng đường tiếp theo. Để thể hiện quyết tâm của mình với Đảng đồng chí Bùi Thị Bình đã lên đọc lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh. 

          Sau một thời gian làm việc khẩn trương, đúng với điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, buổi lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ trường Tiểu học Hồng Thái Đông đã thành công tốt đẹp.