Asset Publisher

Công tác tham mưu mở lớp học xóa mù chữ cho các phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh.

Công tác tham mưu mở lớp học xóa mù chữ cho các phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh.

Sáng ngày 26/6/2013 đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Hồng Thái Đông đ/c Nguyễn Thị Bằng được mời về trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) họp thống nhất kế hoạch tổ chức mở lớp xóa mù chữ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh.

    Tham gia cuộc họp triển khai công tác xóa mù chữ cho phạm nhân có các đồng chí Lương Văn Đại chủ tịch UBND xã Hồng Thái Đông đến dự và chỉ đạo, đ/c Hoàng Văn Thiêm Giám đốc TTHTCĐ xã Hồng Thái Đông, đ/c Nguyễn Thị Bằng hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Thái Đông, đ/c Lê Hồng Ngân giáo viên biệt phái thường trực TTHTCĐ xã Hồng Thái Đông.

 

Thảo luận triển khai công tác xóa mù chữ cho phạm nhân tại trại giam

    Sau cuộc họp, lớp học xóa mù chữ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Quảng Ninh sẽ được ban chỉ đạo TTHTCĐ quan tâm và hoạt động có kết quả.

CTV: nhóm CTV Trường TH Hồng Thái Đông