Asset Publisher

Cuốn sách “Giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam”

Cuốn sách “Giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam”

Với 206 trang được xuất bản trên khổ giấy 16*24 cm của nhà xuất bản văn hóa – thông tin do nhiều tác giả biên soạn in và phát hành vào quý III năm 2014 đã cho chúng ta biết đến cuốn sách "Giáo dục chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam" vì giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ Việt Nam luôn là mối quan tâm đặc biệt của mỗi dân tộc mỗi quốc gia ở mọi thời đại.


    Trong bối cảnh quốc tế hiện nay việc giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống lịch sử nói chung , về ý thức chủ quyền biển, đảo Tổ quốc nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng.

    Chúng ta giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ không phải vì hoài cổ nuối tiếc những gì đã qua, mà là "ôn cố tri tân"như ông cha ta đã dạy: Lấy xưa để phục vụ nay, môn lịch sử không chỉ trang bị một vốn kiến thức cần thiết về lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới mà còn góp phần quan trọng bồi dưỡng lòng yêu quê hương xử sở, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn…. Qua đó giúp các em học sinh nhận thấy rõ được nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa chiến lược.

    Cuốn sách được lấy từ nguồn thư viện nhà trường với mong muốn giúp thầy cô cùng các con học sinh đọc và nghiên cứu một cách say xưa để hiểu được nội dung cuốn sách.

Người viết: Hà Thị Kim Oanh