Asset Publisher

Kiểm điểm tập thể, cá nhân BCU theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI- đánh giá phân loại đảng viên năm 2012

Kiểm điểm tập thể, cá nhân BCU theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI- đánh giá phân loại đảng viên năm 2012

Sáng ngày 07/01/2013, Chi bộ 6 – trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chi uỷ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI- đánh giá phân loại đảng viên năm 2012.

      Về dự hội nghị kiểm điểm có đoàn đại biểu đại diện cho BTV Đảng uỷ xã Hồng Thái Đông do đồng chí Nguyễn Văn Ngự - Phó Bí thư Đảng uỷ làm trưởng đoàn và đông đủ cán bộ đảng viên chi bộ.

    Các đồng chí trong chi uỷ đã tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI. Tại buổi kiểm điểm các đồng chí đã đánh giá những ưu điểm ban chi uỷ đã nỗ lực hoạt động, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng lãnh chỉ đạo chi bộ nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng kể, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm và các biện pháp khắc phục nhược điểm trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết trung ương 4 khoá XI.

 

Đ/c Nguyễn Văn Ngự - Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 

 

 

     Tiếp đó Chi bộ đã tổ chức kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2012. Sau phần tự kiểm điểm của các cá nhân từng đồng chí đảng viên, tập thể chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, chỉ ra những mặt mạnh, mặt còn hạn chế của từng cá nhân các đồng chí đảng viên để từ đó mỗi đồng chí trong chi bộ tự hoàn thiện bản thân để góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Đ/c Nguyễn Thị Bằng – BT CB trình bày bản tự kiểm điểm

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đọc bản tự kiểm điểm

Đảng viên trong chi bộ thảo luận tham gia ý kiến.

CTV: Đỗ Thị Thuý