Asset Publisher

Lớp 2 Đ giới thiệu sách

Lớp 2 Đ giới thiệu sách

Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi nhưng lại suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên. Nước việt ta khởi đầu có sử rừ nhà trần vào quãng thế kỷ thứ XIII từ đó trở đi nhà nào lên làm vua cũng trọng sự làm sử .Cuốn sách Việt Nam Sử Lược của tác giả Trần Trọng Kim sáng tác trên tổng số 647 trang do nhà xuất bản văn học in và phát hành trên khổ giấy 14,5*20,5cm . Bộ sách được tác giả chia ra làm 5 thời đại


+ Thời đại thứ nhất là thượng cổ thời đại kể từ họ Hồng Bàng cho đén hết thời nhà triệu

+ Thời đại thứ nhì là  Băc thuộc thời đai kể từ khi vua vũ đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu

+Thời đại thứ ba là thời đại tự chủ Kể tự khi nhà Ngô, nhà Đinh cho đến Sơ diệp nhà Hậu Lê

+Thời đại thứ tư là nam bắc phân tranh kể tư khi nhà Mạc làm sự thoán đoạt cho đén nhà Tây Sơn

+Thời đại thứ năm là  cận kim thời đại  kể từ vua thế tổ bản triều cho đén cuộc bảo hộ bây giờ

Có thể nối đây là bộ sử lược có ý nghĩa giúp độc giả hiểu thêm về các thời đại lịch sử Việt Nam. Chúng ta hãy đén thư viện của trường tiểu học Hồng Thai Đông để tìm đọc nhé .