Asset Publisher

Ngày 18 tháng 12 năm 2018 Lớp 2C: GIỚI THIỆU SÁCH

Ngày 18 tháng 12 năm 2018 Lớp 2C: GIỚI THIỆU SÁCH

Như chúng ta đã biết trong cuộc sống ở tất cả các lĩnh vực khác nhau đều có những điều thú vị nhưng mọi thứ từng rất đơn giản để hiểu rõ hơn chúng ta hay cùng nhau tim hiểu cuốn sách " Thành công không cần trả giá".Của tác giả Martin Bjergegaard, Jordan Milne .Phát hành 14/11/2017 của NXB Công thương đây là một cuốn sách nói về những chân lý cơ bản như


– Càng làm việc chăm chỉ, bạn càng làm ra nhiều tiền 

– Thành công đi cùng với hy sinh 

– Không dễ gì có được thành công 

– Bạn cần lựa chọn giữa gia đình và công việc 

– Cuộc sống cân bằng chỉ có được khi đã về hưu hoặc sau khi lìa trần 

– Không có thời gian để làm tất cả mọi chuyện 

– Tự gò mình là điều cần thiết 

– Người chiến thắng là người làm việc chăm chỉ nhất 

– Càng bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ để làm việc, kết quả càng cao. Doanh nhân làm việc không biết đến ngày nghỉ. Gia đình và bạn bè: hãy đợi đến Chủ nhật 

Ngày nay, những suy nghĩ trên không còn đúng nữa. Chúng ta đang đối mặt với một thực tế mới. Chào mừng bạn đến với thời đại của Thành công không cần trả giá. Hiện nay cuốn sách đã có trên thi trường nhưng để tim hieu sâu hơn chung ta hãy truy cập trang ALEZZA nguồn thư viện điện tử của ngành để đọc nhé.