Asset Publisher

Ngày 19/11/2018

Ngày 19/11/2018

Lớp 3D: GIỚI THIỆU SÁCH
Cuốn TOÁN PHÁT TRIỂN TƯ DUY LỚP 1&2 (6 – 8 TUỔI) của tác giả Nguyễn Áng được NXB thế giới in và phat hành ngày 28/12/2017 gồm 295 câu hỏi trắc nghiệm và bài toán tự luận chia thành các phần sau:


- Số và chữ số trong phạm vi 10, phạm vi 100, phạm vi 1000. 
- Phép tính cộng trừ trong phạm vi 10, phạm vi 100, phạm vi 1000. 
- Đại lượng và số đo đại lượng. 
- Hình học. 
- Giải Toán bằng một số phương pháp đặc biệt. 
- Đáp án – Gợi ý cách giải.

 

Bộ sách được kết tinh từ những kiến thức toán truyền thống, bám sát chương trình học kết hợp với những xu hướng hiện đại, gắn với thực tiễn, tư duy sáng tạo thông qua các kỳ thi học sinh giỏi, Violympic… ở trong và ngoài nước. Mỗi cuốn sách được chia thành hai phiên bản, phiên bản Tiếng Việt và phiên bản Tiếng Anh, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng tư duy Toán học, đồng thời làm quen với Tiếng Anh, tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ. 

Nội dung mỗi cuốn sách dựa trên các kiến thức kỹ năng cơ bản của chương trình sách giáo khoa, được khai thác hệ thống phát triển nâng cao dần theo hướng rèn luyện năng lực tư duy, gắn với thực tiễn và bước đầu phát huy óc sáng tạo độc lập trong suy nghĩ và giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi ở từng giai đoạn học tập của học sinh tiểu học. Nội dung các bài toán cố gắng thể hiện qua các tình huống, trò chơi… gắn với cuộc sống quanh ra, với những hình vẽ, màu sắc sinh động hấp dẫn giới trẻ.Vì vậy chúng ta hãy truy cập trang ALEZZA để tim đọc nhé.