Asset Publisher

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

Quý phụ huynh tra cứu "Thông tin tuyển sinh" của nhà trường đã thông báo vào website: http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh