Asset Publisher

Trường TH Hồng Thái Đông tổ chức lớp bồi dưỡng hè cho CBGV năm học 2015 - 2016.

Trường TH Hồng Thái Đông tổ chức lớp bồi dưỡng hè cho CBGV năm học 2015 - 2016.

Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Phòng GD&ĐT Đông Triều theo kế hoạch số 434/KH-PGD&ĐT ngày 28/7/2015 và thông báo số 510/TB -PGD&ĐT ngày 28/7/2015 V/v Hướng dẫn bồi dưỡng hè 2015 cho cán bộ, giáo viên cấp tiểu học, trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức bồi dưỡng hè năm học 2015 - 2016 cho toàn thể cán bộ, giáo viên.


     Chương trình tập huấn từ ngày 5/8 đến hết ngày 10 /8/2015. Giảng viên là các đồng chí cán bộ quản lý của nhà trường trực tiếp lên lớp cùng với sự trợ giảng của một số đ/c đã được tham gia  lớp tập huấn của cấp trên tại Phú Thọ.

     Các nội dung tập huấn được nhà trường tập trung chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên: Thảo luận, thống nhất cách đánh giá học sinh theo TT 30/2014/TT- BGDĐT; Áp dụng mô hình trường học mới VNEN; Sử dụng phòng học thông minh; Cách ra đề theo 3 mức độ; Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; điều chỉnh, bổ sung bài hướng dẫn học thông qua nghiên cứu bài học, học tập lại các phần mềm dạy học…

Giảng viên hướng dẫn các nội dung tập huấn

 

Giáo viên thực hành ra đề câu hỏi 3 mức độ

 

      Lớp bồi dưỡng hè tập trung 100%  cán bộ, giáo viên tham gia. lớp học được tổ chức nghiêm túc, hình thức tổ chức lớp học phong phú tạo không khí học tập sôi nổi. Các đ/c giáo viên chủ động lĩnh hội kiến thức mới nhằm trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng cần thiết, những điểm mới, các nội dung điều chỉnh…nhằm đáp ứng được yêu cầu dạy và học, là một trong những điều kiện quyết định để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

CTV: Nguyễn Thị Huệ