Asset Publisher

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017

Thực hiện Công văn số 1016/PGD&ĐT ngày 04/10/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v tổ chức Ngày "Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017". Sáng nay, ngày 09/11/2017, trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục Pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.


     Sau nghi lễ chào cờ trang trọng, cô Nguyễn Thị Huệ tổng phụ trách Đội nhà trường đã thông tin đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường mục đích, ý nghĩa ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

 

cô Nguyễn Thị Huệ tổng phụ trách Đội đang tuyên truyền giáo dục pháp luật

 

    Qua phần phát biểu của cô, học sinh nhà trường hiểu thêm về sự ra đời của ngày Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11. Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta, là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, để từ đó hằng năm tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Toàn cảnh buổi ngoại khóa tuyên truyền pháp luật

 

    Ngày Pháp luật là dịp tốt để nhà trường tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của mình và cũng là dịp tốt để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

    Ngày pháp luật năm 2017 với chủ đề: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lưc cạnh tranh; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cánh hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp". Với các em học sinh Tiểu học Hồng Thái Đông, việc tuân thủ và chấp hành pháp luật được thể hiện bằng việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông hay việc thực hiện quyền và bổn phận của học sinh…..

CVT: Đỗ Thị Thúy