Trường TH Hồng Thái Đông - Ngôi trường thân thiện 

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông nằm trên địa bàn thôn Yên Dưỡng - xã Hồng Thái Đông - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.