Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức thành công hội nghị cán bộ - viên chức lao động năm học 2018- 2019. 

Sáng ngày 10/10/2018, Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức lao động năm học 2018- 2019.