Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Email: th.htd.ntthu@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hồng Thái Đông - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Hồng Thái Đông
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn - Tổ phó chuyên môn - Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 451       Đã duyệt: 451       Tổng điểm: 1875

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt