Journal Article View
 

Ngày 25/02/2019 Lớp 1E: Giới thiệu sách

Như chúng ta đã biết LeeNin đã từng nói Học! Học nữa! Học mãi. Cũng bởi thế hiện nay có rất nhiều cách tiếp cận kiên thức, trong đó phần tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá đóng vai trò quan tronfjgvaf mang tính quyết định khi có định hướng


đúng một hình thức hữu hiệu giúp phát huy được sự chủ động của người tiếp cận kiến thức chính là mô hình trắc nghiệm. Bộ sách "Làm Chủ Kiến Thức Trong 2 Giây" Xuất bản: 3/2011 của NXB: Văn Hóa Thông Tin  với số trang: 236 trangkhổ: 13×20,5 cm

được trình bày dưới dạng hỏi đáp nhưng rất ngắn gọn, giúp cho độc giả vừa củng cố được kiến thức trên các lĩnh vực như: văn hóa, thể thao, lịch sử, du lịch, âm nhạc, điện ảnh, danh nhân,… vừa biết thêm được nhiều kiến thức mới. Phần đáp án nằm ở trang sau nhưng đã được trình bày ngược, sau khi trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình, bạn đọc có thể so sánh ngay với đáp án..Vậy chúng ta hãy cùng xuống thư viện của trường để tìm đọc nhé.

 


No comments yet. Be the first.