Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Email: th.htd.ptly@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 77       Đã duyệt: 74       Tổng điểm: 302

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt