Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị hằng Nga
Email: th.htd.nthnga@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Tổ 1
Thống kê:  Tổng số bài: 141       Đã duyệt: 137       Tổng điểm: 413

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt