Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Ngày 28/10/2019 lớp 4D GIỚI THIỆU SÁCH

"CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM"
Tác giả: QUỲNH CƯ + ĐỖ ĐỨC HÙNG


Cuốn sách Các Triều Đại Việt Nam được in với 396 trang của tác giả Quỳnh cư và Đỗ Đức Hùng tại Công ty in Tổng hợp Hà Nội. Số XB: 37/1384 ngày 12/10/2001. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2001.

              Trong đó, tác giả Quỳnh Cư viết từ đầu đến hết triều Hồ, Đỗ Đức Hùng viết tiếp theo đến hết.

              Đây là một cuốn sách được viết có hệ thống, tận dụng những thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử, kết hợp với tham khảo các bộ sách cổ nhất của các nhà sử học xưa và nay. Cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các vị vua, từ vua Hùng đến vua Bảo Đại, các chi tiết, các giai thoại gắn với mỗi vị vua giúp người đọc có ấn tượng, dễ ghi nhớ được các triều đại lịch sử của Việt Nam. Để biêt thêm về cuốn sách chúng ta hãy tìm đọc, hiện nay trên thư viện lớp 4D đã có cuốn sách này.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu