Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo lịch trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 như sau:

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022  

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

(Từ ngày 28/01/2021 đến 31/01/2021)

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Hồng Thái Đông năm học 2020 - 2021  

Quyết định công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Hồng Thái Đông năm học 2020 - 2021