Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

        Số: 02/TB-THHTĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hồng Thái Đông, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 

       Để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trường Tiểu học Hồng Thái Đông  phân công, thông báo đến các đồng chí lịch trực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:

TT

Ngày trực

Buổi

Họ và tên người trực

Chức vụ

SĐT

1

Thứ 5

Ngày 19/01/2023

(28/12)

Sáng

Trần Thị Thu Hằng

Phạm Thị Thúy

Phó HT

Nhân viên

0969899668

0906073156

Chiều

Trần Thị Thu Hằng

Hoàng Thị Hằng

Phó HT

Nhân viên

0969899668

0358882068

Sáng - Chiều

Nguyễn Văn Thuấn

Bảo vệ

0977809728

2

Thứ 6

Ngày 20/01/2023

(29/12)

Sáng

Phạm Thị Hương Dịu

Khúc Thị Trang

Phó HT

Nhân viên

0978627558

0334033238

Chiều

Phạm Thị Hương Dịu

Phạm Thị Thúy

Phó HT

Nhân viên

0978627558

0906073156

Sáng - Chiều

Lê Văn Khay

Bảo vệ

0344898984

3

Thứ 7

Ngày 21/01/2023

(30/12)

Sáng - Chiều

Dương Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Thuấn

Hiệu trưởng

CTCĐ

Bảo vệ

0972332162

0327103867

0977809728

4

Chủ nhật

Ngày 22/01/2023

(01/01)

Sáng - Chiều

Dương Thị Thúy Hằng

Hoàng Thị Hằng

Lê Văn Khay

Hiệu trưởng

Nhân viên

Bảo vệ

0972332162

0358882068

0344898984

5

Thứ 2

Ngày 23/01/2023

(02/01)

Sáng - Chiều

Trần Thị Thu Hằng

Phạm Thị Thúy

Nguyễn Văn Thuấn

Phó HT

Nhân viên

Bảo vệ

0969899668

0906073156

0977809728

6

Thứ 3

Ngày 24/01/2023

(03/01)

Sáng - Chiều

Phạm Thị Hương Dịu

Phạm Thị Thúy

Lê Văn Khay

Phó HT

Nhân viên

Bảo vệ

0978627558

0906073156

0344898984

7

Thứ 4

Ngày 25/01/2023

(04/01)

Sáng - Chiều

Trần Thị Thu Hằng

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Văn Thuấn

Phó HT

Nhân viên

Bảo vệ

0969899668

0358882068

0977809728

8

Thứ 5

Ngày 26/01/2023

(05/01)

Sáng - Chiều

Phạm Thị Hương Dịu

Hoàng Thị Hằng

Lê Văn Khay

Phó HT

Nhân viên

Bảo vệ

0978627558

0358882068

0344898984

9

Thứ 6

Ngày 27/01/2023

(06/01)

Sáng - Chiều

Dương Thị Thúy Hằng

Phạm Thị Thúy

Nguyễn Văn Thuấn

Hiệu trưởng

Nhân viên

Bảo vệ

0972332162

0906073156

0977809728

 

     Trường Tiểu  học Hồng Thái Đông trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết, thuận tiện liên hệ giải quyết công việc.

    Ghi chú: Ngoài lịch trực nêu trên CBGV, NV nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của các cấp: UBND xã HTĐ, Phòng GD&ĐT thị xã, UBND thị xã….

Nơi nhận:

- Các bộ phận trong nhà trường; (t/h)

- Lưu: VT.

                           HIỆU TRƯỞNG 

                       

                        (Đã ký)

 

                              Dương Thị Thúy Hằng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu