Thông báo Công khai các khoản thu năm học 2019-2020 

Thông báo Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019- 2020  

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020  

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020  

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020

Phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020  

Phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019  

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG  

(Kèm theo công văn số 392/PGD&ĐT ngày 02/5/2019)

Trường TH Hồng Thái Đông - Ngôi trường thân thiện  

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông nằm trên địa bàn thôn Yên Dưỡng - xã Hồng Thái Đông - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công tác tháng 12/2018  


Các trang: 1  2  3  4  5  6