Lịch công tác
Thứ năm, ngày 04/06/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó HT: Trực trường.

Thứ sáu, ngày 05/06/2020
7 giờ 00

- Đ/c Phạm Thị Hương Dịu - Phó HT: Trực trường.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 03 / 06 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Vũ Quế Nga - Hiệu trưởng: Trực trường.