Lịch công tác
Thứ tư, ngày 08/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Phạm Thị Hương Dịu - Phó HT: Trực trường.

Thứ năm, ngày 09/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Vũ Quế Nga - Hiệu trưởng: Trực trường.

- Buổi sáng: Tổ chức chuyên đề cụm V tại trường.

Thứ sáu, ngày 10/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó HT: Trực trường.

Hôm nay: Thứ ba, ngày 07 / 07 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Vũ Quế Nga - Hiệu trưởng: Trực trường.

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II.