Lịch công tác
Thứ năm, ngày 29/10/2020
7 giờ 00

- Đ/cVũ Quế Nga - Hiệu trưởng: Trực trường.

Thứ sáu, ngày 30/10/2020
7 giờ 00

- Đ/c Phạm Thị Hương Diu - Phó hiệu trưởng: Trực trường.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 28 / 10 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng: Trực trường.