Trường Tiểu học Hồng Thái Đông


 Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

       Hồng Thái Đông là một xã miền núi thuộc phía đông của huyện Đông Triều. Trên mảnh đất giàu truyền thống anh dũng kiên cường với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình có một ngôi trường mang tên trường tiểu học Hồng Thái Đông.    

Hình ảnh học sinh trường TH Hồng Thái Đông đang tập thể dục giữa giờ  

      Trường Tiểu học Hồng Thái Đông được tách ra từ trường PTCS Hồng Thái Đông vào năm 2000 đến nay đã qua 17 năm xây dựng và trưởng thành. Ngôi trường này đã trải qua bao thăng trầm từ một ngôi trường cơ sở vật chất còn nghèo nàn chỉ với 19 phòng học cấp 4 đến nay trường đã có 22 phòng học (trong đó có 10 phòng học cao tầng và 12 phòng học cấp 4), phòng học đủ cho các lớp có điều kiện học 8 buổi -> 10 buổi/tuần, phương tiện tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học đảm bảo yêu cầu sư phạm.     

      Trường có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó và 37 (giáo viên, nhân viên, lao động) giúp cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Đội ngũ 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (88,9% số cán bộ giáo viên đạt trên chuẩn, trong đó có 44,45% trình độ đại học). Đội ngũ giáo viên luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.        

       Trường Tiểu học Hồng Thái Đông luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ để nâng chất lượng dạy và học. Hàng năm hội cha mẹ học sinh đều tích cực hoạt động và hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh. Bên cạnh đó nhà trường luôn thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục huy động sự đóng góp về công sức và tiền của của các tổ chức xã hội, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường từng bước đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu dạy và học, cho nên chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng dần. Tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt tỷ lệ 97,9-100%, trường nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp cơ sở. Sau 6 năm xây dựng phấn đấu năm 2007 trường đã được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, năm 2013 nhà trường được UBND tỉnh công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2.

     Trường Tiểu học Hồng Thái Đông đã dần từng bước thay da đổi thịt. Trường không ngừng xây dựng và bổ sung để giữ vững danh hiệu đã đạt được và phấn đấu từng bước các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Mang lại niềm tin vững chắc cho Đảng và người dân xã Hồng Thái Đông góp phần thực hiện mục đích chung của giáo dục Tiểu học.