THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
                                

 

 

 

Số: 83/ TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, ngày  03 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017

                                                                                                                                                                                                                   

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2017:

  • Tổ chức các hoạt động chuyên môn, văn hóa, văn nghệ TDTT chào mừng 63 năm chiến thắng Điện biên Phủ và 42 năm giải phóng niềm nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5
  • Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi lần thứ 2 cấp thị xã
  • Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

 

 

02/4

Tham gia chung kết hội diễn văn nghệ Ngành giáo dục

Đ/c Nguễn Thu + Đ/c Huệ

 

 

03/4

Tham dự Hội nghị giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tại Phòng Giáo dục

Đ/c Vũ Quế Nga

 

 

04/4

Kiểm tra giữa kì II năm học 2016-2017

Hiệu phó

 

 

Họp hội đồng sư phạm

Toàn thể CB, GV, NV

 

 

08/4

Hoàn thành SKKN dự thi GVCN lớp giỏi tiểu học cấp thị xã

GVCN đăng kí dự thi

 

 

12-14/4

Tham gia chấm SKKN GVCN lớp giỏi

Đ/c Vũ Quế Nga

 

 

18/4

Chấm trang trí lớp lần 2

 

 

 

04-25/4

Tham gia các cuộc thi sáng tạo kĩ thuật, tìm hiểu lực lượng vũ trang tỉnh

Đ/c Dịu

 

 

19-22/4

Tham gia Hội giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi lần thứ 2 (lý thuyết + Thực hành)

GVCN dự thi

 

 

21/4

Tổ chức ngày hội đọc sách cấp trường

BGH

 

 

24/4

Tham gia ngày hội đọc sách và giá trị sống do Phòng Giáo dục tổ chức

BGH+ Đ/c huệ + Đ/c Hằng

 

 

28/4

Tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục

Đ/c Anh Thu

 

 

29-30/4

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Toàn trường

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu