Thông báo lịch công tác tháng 01 năm 2023


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

  Số: 01/TB-THHTĐ    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hồng Thái Đông, ngày 03 tháng 01 năm 2023

             

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2023

 * Trọng tâm:

Phát động phong trào thi đua Mừng Xuân Quý Mão – Vui tết cổ truyền 2023

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1-2/01

Nghỉ tết Dương lịch năm 2023

BGH

03/01

Hoàn thiện đánh giá chất lượng HKI trên phần mềm SMAS

02 Đ/c PHT

04/01

Tổng hợp báo cáo kết quả HKI nộp PGD&ĐT

Đ/c Phạm Dịu-PHT

05/01

Họp hội đồng sư phạm nhà trường

Đ/c HT

06/01

Họp ban thi đua sơ kết học kì 1

Ban thi đua

07/01

Họp phụ huynh toàn trường

Đ/c HT

09/01

Sơ kết học kì I toàn trường

BGH

9-10/01

Tham dự cuộc thi IOE cấp thị xã

Đ/c Phạm Dịu PHT

9-10/01

Tham gia giải võ cổ truyền cấp thị xã

Đ/c Trần Hằng PHT

10/01

Dự chuyên đề cấp cụm

BGH+TTCM

12/01

Tổ chức Ngày hội trải nghiệm, vui tết cổ truyền

Trao quà tết cho học sinh nghèo, KT, mồ côi.

Đ/c Trần Hằng PHT

BGH

03-13/01

Kiểm tra toàn diện 06 đồng chí giáo viên

Ban KTNB

16-29/01

Học sinh nghỉ tết Nguyên đán xuân Quý Mão

BGH

16-17/01

Tổng vệ sinh toàn trường, kiểm kê tài sản bàn giao tài sản

02 Đ/c PHT

18/01

Sơ kết giáo viên học kì 1

Phân công lịch trực tết Nguyên đán đối với BGH, TTCM, HC, BV

Đ/c HT

16-19/01

Rà soát thiết bị

Đ/c Dịu+ H Hằng

20-29/01

CBGV, NV nhà trường nghỉ tết Nguyên đán xuân Quý Mão

BGH

03-13/01

 

Tuyên truyển thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Tuyên truyền không mua bán tàng trữ đốt pháo và thả đèn trời.

Đ/c Trần Hằng PHT

Thực hiện chương trình tuần 18-19

02 đ/c PHT

 

    Ghi chú: Ngoài lịch công tác nêu trên CBGV, NV nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của các cấp: UBND xã HTĐ, Phòng GD&ĐT thị xã, UBND thị xã; Sở GD&ĐT...

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận trong nhà trường; (t/h)

- Lưu: VT.

                           HIỆU TRƯỞNG 

               (Đã ký)                       

 

 

                      Dương Thị Thúy Hằng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu