DHDB-QN-XV.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG         Số: 02/TB-THHTĐ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hồng Thái Đông, ngày 16 tháng 01 năm 2023   THÔNG BÁO Lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023          Để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo chức năng,...

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 30 / 03 / 2023
7 giờ 15

- Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II cho học sinh khối 4, 5.

15 giờ 30

- Đ/c Dương Thị Thuý Hằng- Hiệu trưởng trực trường tại điểm chính.

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên