Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Email: th.htd.ntthu@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Hồng Thái Đông - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 1.069       Đã duyệt: 1.064       Tổng điểm: 3.375

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt