Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Email: oanhvu1974@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 10       Đã duyệt: 10       Tổng điểm: 40

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt