Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông họp quán triệt, kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông họp quán triệt, kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Sáng 20/2/2017, trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.


    Hội nghị có mặt đầy đủ 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Quế Nga- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

    Đồng chí Vũ Quế Nga triển khai Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 10/2/2017 về việc Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 "Về tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/2/2017  Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017;  Kế hoạch số 96/KH-PGD&ĐT ngày 2/2/2017 Phát động phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục-     Đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017.  Tiếp đó đồng chí triển khai chủ đề năm 2017 của ngành là "Văn hóa, kỉ cương, nêu gương, trách nhiệm", chủ đề của Sở Giáo dục-Đào tạo "Quản lí tốt, dạy tốt, học tốt".

 

Đ/c Vũ Quế Nga Hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung Hội nghị 

 

    Sau khi nghe triển khai các văn bản, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Tiểu học Hồng Thái Đông đã thực hiện kí cam kết.

CB, GV, NV  nhà trường thực hiện kí cam kết

 

    Hội nghị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ thực hiện đúng nội dung đã cam kết.

CTV: Đỗ Thị Thùy