Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp tổ.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp tổ vào sáng 22/11/2019.


       Ba tổ chuyên môn của trường đã đồng loạt tổ chức chuyên đề: tổ 1: Dạy học âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học; tổ 2+3: Giáo dục kĩ năng sống thông qua môn đạo đức lớp 2+3; tổ 4+5: Tổ chức dạy học Stem trong môn khoa học.         

       Các báo cáo được thực hiện chi tiết. Báo cáo  chỉ rõ, dạy học phát triển năng lực, giáo dục kĩ năng sống và Stem là những yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt được yêu cầu này, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, chỉ ra được các bài học có thể dạy tích hợp các nội dung trên, từ đó lên kế hoạch giảng dạy. Giáo viên có thể linh hoạt thực hiện cả bài hoặc chỉ chọn một hoạt động của bài, tuy nhiên việc tích hợp dạy học vẫn phải đảm bảo mục tiêu của bài học, đảm bảo cung cấp đủ kiến thức của bài cho học sinh. Tiết học cần diễn ra nhẹ nhàng, tránh tạo áp lực, cứng nhắc.

 

 

 

 

       Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Thu Hiên, Đỗ Thị Thúy đã minh họa bằng tiết âm nhạc 5: Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Nghe nhạc; đạo đức lớp 3 bài Chăm làm việc lớp, việc trường; khoa học lớp 4 bài Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Các tiết học diễn ra sôi nổi, học sinh hăng hái tham gia các hoạt động. Trong mỗi tiết giảng, các đồng chí đã chú trọng thực hiện minh họa những nội dung đã được đề cập trong báo cáo. Đặc biệt việc làm mô hình stem làm cho học sinh vô cùng hứng thú, các sản phẩm mô hình vòng tuần hoàn của nước của các em được tập thể giáo viên đánh giá cao về sự sáng tạo. Sau các tiết dạy các tổ đã tiến hành rút kinh nghiệm. Các đồng chí đều nhất trí đây là các nội dung giáo dục rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay và khẳng định quyết tâm sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

       Phát biểu trong buổi chuyên đề, các đồng chí Ban giám hiệu đánh giá cao chuyên đề của các tổ.  Các Đồng chí chúc mừng thành công của chuyên đề và hi vọng việc dạy học theo định hương  phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, lồng ghép kĩ năng sống, stem không chỉ gói gọn trong các môn học được đề cập ở chuyên đề mà sẽ được thực hiện rộng rãi ở các môn học khác nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất