THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 210/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

               Đông Triều, ngày  06 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 10/2016:

   - Thực hiện chương trình từ tuần 5-8

   - Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2016-2017

   - Hoàn thành đăng ký thi đua năm học 2016-2017

   - Tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam  20/10

 

                                                                       Lịch cụ thể                        

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/10

Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2016-2017

Hiệu trưởng +CTCĐ

04/10

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 10 tại Phòng giáo dục

Hiệu trưởng

07/10

Giao lưu ca nhạc "Sánh bước yêu thương"

TPT

08/10

Họp hội đồng

Toàn thể CB, GV, NV

15/10

Dự giờ thống nhất phương pháp

Tổ CM

21-22/10

Tham dự Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học

đ/c Thu + GV tiếng Anh

22/10

Đại hội liên đội

TPT

28/10

Tổ chức hội thi "Chúng em với ATGT"

Đ/c Dịu + Huệ

29/10

Tham dự Chương trình "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016 tại trường Tiểu học Quyết Thắng.

Đ/c Dịu + Huệ

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

    - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu