Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp tổ.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp tổ vào chiều ngày 25-4-2019.


          Nằm trong kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 2018- 2019, chiều 24-4-2019, tỏ 1 và tổ 2+3 trường Tiểu học Hồng Thái Đông đã tổ chức chuyên đề "Lồng ghép giáo dục kĩ năng sống trong môn tự nhiên xã hội cho học sinh lớp 1" (tổ 1) và "Dạy trẻ khuyết tật vận động hòa nhập" (tổ 2+3). Đồng chí Nguyễn Thị Thu và đồng chí Bùi Thị Mai đọc báo cáo chuyên đề.

 

 

 

          Các đồng chí đã chỉ rõ việc lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là rất cần thiết, đặc biệt trong xã hội ngày nay. Việc lồng ghép giáo dục kĩ năng sống được thực hiện ở hầu hết các môn học nhằm bước đầu cung cấp cho các em các kĩ năng thích ứng với cuộc sống, làm chủ cuộc sống của bản thân và những người xung quanh. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cũng rất cần thiết, nó giúp trẻ phát triển tư duy, giúp các em hòa nhập với cuộc sống trong hiện tại và tương lai. Muốn đạt được kết quả tốt trong việc thực hiện hai nhiệm vụ trên thì bản thân mỗi giáo viên cần phải nỗ lực hết sức. Việc tìm ra các cách làm hay là rất cần thiết. Các đồng chí đã đưa ra một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể trong việc giáo dục kĩ năng sống giáo viên cần đưa ra những việc làm cụ thể, những tình huống sát với tâm lí lứa tuổi, gần gũi với học sinh, giải thích rõ những lợi ích khi mình có những kĩ năng làm việc tốt. Còn đối với trẻ khuyết tật thì rất cần thiết đến sự tận tâm, lòng nhiệt huyết của người thầy.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         Các đồng chí cũng minh họa bản báo cáo của mình bằng tiết Tự nhiên- Xã hội lớp 1 bài "", môn Toán 2 bài  "Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000" do đồng chí Vũ Thị Quế và Vương Minh Thu thực hiện. Sau khi dự giờ các đồng chí trong tổ đã tham gia góp ý và đi đến kết luận chung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

CTV: Đỗ Thúy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất