Chi bộ trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào sáng 11/01/2020.


          Về dự đại hội có đồng chí Vũ Văn Thắng - Đảng ủy viên xã Hồng Thái Đông cùng toàn thể ban chi ủy và đảng viên chi bộ trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

 

Đồng chí Vũ Văn Thắng - Đảng ủy viên xã Hồng Thái Đông về dự Đại hội

 

          Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ trường Tiểu học Hồng Thái Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho cán bộ đảng viên được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chi ủy tiếp tục tổ chức quán triệt và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,… nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ đảng viên. Đặc biệt tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện tốt nhiệm dạy và học.

          Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 2 vào năm 2019. Hàng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99,6% và trên 70% học sinh được khen thưởng cấp trường, 1 học sing được khen thưởng cấp tỉnh và 22 học sinh được khen thưởng cấp thị xã; 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trên 90% cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua;…

          Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí và kết nạp mới cho một đồng chí, đến nay chi bộ có 25 Đảng viên.

​          Trong nhiệm kì tới tập thể Chi bộ sẽ nỗ lực cố gắng để đưa chi bộ trưởng Tiểu học Hồng Thái Đông đạt được những thành tích cao hơn nữa, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhà trường, không ngừng đưa chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao.

          Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 5 thành viên, bầu đồng chí Vũ Quế Nga tái đắc cử chức danh Bí Thư Chi bộ, bầu đồng chí Phạm Thị Hương Dịu tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Hồng Thái  Đông nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Những hình ảnh của Đại hội: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất